Адвокатският съвет скочи на М. Екимджиев, говорил срещу съда

В края на миналата седмица адвокат Михаил Екимджиев в интервю за кабелна телевизия си позволи да коментира експертиза, която е представена на смесен състав на ВКС и ВАС. Повод за говоренето му стана висящ процес на 5-членен състав, който разглежда делото, с което неуспели кандидати за Съдийската колегия към ВСС, обжалват. /М. Екимджиев е страна в процеса, той представлява един от неуспелите кандидати за ВСС – б.а/. Казусът е обявен за решаване.

В интервюто защитникът си позволи да коментира експертизата. Една част от нещата в нея, той ги спести или направи опит да ги тълкува превратно. Например, Екимджиев заяви, че във ВАС по щат са 90 съдии, а са гласували 200 магистрати. Това не е така, а в експертизата се говори за 200 клика. Пред Taran.news съдии от страната довериха, че са имали трудности със системата и се наложило няколко пъти да пробват да гласуват. Още една подробност, до която се добрахме е, че във въпросния ден на гласуване, във ВАС са били и са гласували съдии, които са изписвали делата си, т.е те са били по работните си места. И още, оказва се, че всички компютри в един съд са с един и същи IP адрес, т.е и 20, и 30, и 50 съдии да гласуват от своите компютри, ще се отрази един и същи IP.  

Освен това  с думите си, Екимджиев навежда на мисълта, че системата е манипулирана. А вещите лица заявиха на съдебното заседание, че няма такава, въпреки че системата може да бъде подобрена. 

Ако приемем, че Екимджиев говори за манипулация, то тогава трябва ли да гласуваме за президент, кмет и Народно събрание с машина? Не ни ли изопочават вота? Не е ли по-добре да упражняваме правото си на вот с хартия?    

Вчера М. Екимджиев скочи директно на ВКС и ВАС. Есенцията на изказването му беше, че в правовите държави авторитетът и доверието към съдебните органи се градят и отстояват от самите съдии. 

И Адвокатският съвет излезе с позиция, в която най-общо не се съгласява с коментара му и се разграничава от думите му. Ето и пълният текст на позицията на защитниците: 

 

Във връзка с публично изразеното от адвокат Михаил Екимджиев становище относно работата на Върховния касационен съд и Върховния административен съд Висшият адвокатски съвет заявява следната позиция:

При упражняване на правото си на свободно изказване, адвокат Михаил Екимджиев е изразил свои лични мнения и оценки във форма, която показва негативното му отношение към работата на върховните съдилища. Тези мнения и оценки не изразяват вижданията на Висшия адвокатски съвет по поставените проблеми и отношението на адвокатурата към Върховния касационен съд и Върховния административен съд.

Висшият адвокатски съвет счита за необходимо да напомни, че подкрепя изразяването на мнения по въпроси от обществен интерес, в това число – на критични оценки за работата на органите на съдебната власт, на съдържанието на съдебните актове и приложението на Конституцията, когато те изхождат от принципни юридически позиции в интерес на защитата на правата на човека, на справедливия процес и независимостта на съда.

Висшият адвокатски съвет обаче, винаги е изразявал становище, че критиката следва да почива на добре мотивирани правни мнения, на взаимно уважение между институциите, на колегиалността и на добрия тон, така че да съдейства за решаването на проблемите, без да подравя авторитета на органите на съдебната власт. Изразяването на мнения по неподходящ за професията начин или в оскърбителна форма, компрометира дискусията, ерозира самата идея за независим съд и за високата отговорност на адвоката за защита на правата на хората и на върховенството на правото. Така се измества фокуса на общественото внимание от значимите въпроси и се губи обществено време – вместо да се решават съществени проблеми, се осуетява намирането на отговорните решения, в което безусловно всеки адвокат и всеки съдия следва да участва съобразно своето призвание и назначение.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ