Адв. Грета Ганева: Пламен Георгиев не отговаря на изискванията за дипломат

Ааааа, не! Няма да мине тая работа така! Не сме в развития социализъм да пращат стъпилите на криво по дипломатическите ни служби в чужбина. Кой предложи Пламен Георгиев за консул? Захариева? Защо, бе? С какви мотиви?

Поради каква причина Министерски съвет прие това решение? Защо в закрито заседание?

Дори да се направим, че не разбираме действителните мотиви, от чисто формална страна, как се установи, че Пламен Георгиев отговаря на изикванията на закона?

Съгласно чл. 24 от Закона за дипломатическата служба:

(1) За ръководители на задгранични представителства се назначават дипломатически служители, които имат минимално изискващия се дипломатически ранг и длъжностна категория съгласно класификатора на дипломатическите длъжности по чл. 42.

(2) По изключение за ръководител на задгранично представителство може да бъде назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба само когато то:
1. е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България;
2. отговаря на изискванията по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5.

Ясно е, че Пламен Георгиев не отговаря на критериите по ал.1, значи трябва да отговаря на изискванията за изключение по ал. 2

Вижда се, че изискванията по ал. 2 трябва да са налице едновременно. Тъй като е общоизвестно, че Георгиев не се ползва с безспорно добро име /той, ако се ползваше с добро име, нямаше да се налага да подава оставка като ръководител на КПКОНПИ/, липсва първото изискуемо по закон условие, поради което не е необходимо да се проверява дали останалите по т. 2 са налице. Макар, че и за тях откровено се съмнявам, по-специолно относно това по чл. 27 ал. 1 т. 3 да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които официален за Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската комисия

Защо си мисля, че колкото са го проверявали преди да стане председател на КПКОНПИ, толкова са го проверявали и сега.
Точка!

Източник и снимка: frognews.bg