Анна Заркова: Дожаля ми за многото кандидати на изборите

Покрай изборите гледам – много кандидати – и не знам защо ми дожаля за тях…

Всеки, който реши да нагази в блатото на политиката у нас с цел да потърси твърда земя трябва да е наясно, че ще си намери белята – ще бъде оцапан и ще бъде окрякан от дъното, отляво и отдясно от всички жаби, за които тинята е родна майка, уютен дом и сладка храна.

Ако той, въпреки всичко това, упорства и стъпи на твърдо, и се захване да рине калта, пак ще загази – или охраната на блатото ще го арестува за незаконен добив на злато, или някой негов партиен съратник ще се опита да го удави, за да му вземе лопатата и да я спазари с Жабока Цар.

А наоколо – тишина или кудкудякане.

Анна Заркова, Фейсбук