Банките прибрали 1.32 млрд. лв от такси в България за 2019 г

През 2019 г. приходите на банките от такси възлизат на 1,32 млрд. лв. като това представлява ръст от 5,8%. Разходите на банките за такси и комисиони се увеличават със 17,1% до 216 млн. лв., пише в редовния бюлетин на Асоциацията на банките в България (АББ). В резултат нетният доход от такси и комисиони на банките се увеличава с 3,8% до 1,1 млрд. лв, съобщава „Труд“.

Докато приходите на финансовите институции в страната от такси сериозно нарастват, не такава е ситуацията с лихвите. Въпреки сериозния ръст на кредитирането, банките не може да се похвалят с увеличение на приходите от лихви.

Ниските лихви не водят до ръст на печалбите на банките. През 2019 г. приходите на трезорите у нас от лихви намаляват с 0,3% до 3,03 млрд. лв. Благодарение на падащите лихви по влоговете и разходите за лихви са по-ниски – 286 млн. лв., което е спад с 3,8% спрямо предходната година.

В резултат нетният лихвен доход на банките забавя ръста си до 0,1% и за цялата 2019 г. възлиза на 2,745 млрд. лв., на фона на високата кредитна активност, посочват от АББ.

Наред с увеличението на приходите финансовите институции ограничават някои разходи. През 2019 г. административните разходи, към които влизат и заплатите, намаляват с 3,1% и възлизат на 1,66 млрд. лв.

В резултат печалбата на банките за 2019 г. е 1,675 млрд. лв. Оказва се, че банките в България са по-печеливши от средното ниво за ЕС. Възвръщаемостта на капитала (ROЕ) у нас възлиза на 11,63% към края на четвъртото тримесечие на 2019 г. и 12,33% към края на септември 2019 г.

Същевременно по данни на ЕЦБ, към края на третото тримесечие на 2019 г. възвръщаемостта на капитала за европейските банки е средно 5,83%. Възвръщаемостта на активите на трезорите у нас (1,58% към края на септември) също е по-голяма от средното ниво за ЕС (0,4%). Като по този показател има само три страни от ЕС с по-добри резултати на трезорите – Унгария, Румъния и Словения.

През четвъртото тримесечие на 2019 г. растежът на кредитите е по-ясно изразен при домакинствата. При нефинансовите предприятия най-голям ръст на заемите има в секторите: създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения, образование, хотелиерство и ресторантьорство, операции с недвижими имоти и добивна промишленост.

През 2019 г. общата сума на кредитите за бизнеса и домакинствата нараства със 7,4% до 58,52 млрд. лв. Лошите заеми продължават да намаляват. В края на декември обемът на необслужваните кредити се свива до 3,935 млрд. лв., при 4,695 млрд. лв. три месеца по-рано.

Делът на лошите кредити пада до 5,94%, спрямо 7,27% в края на септември. Лошите заеми за бизнеса намаляват до 6,8%, проблемните жилищните кредити имат дял от 3,98%, а лошите потребителски заеми са 6,31%.