Близо 1000 случаи на насилие над деца в България през 2019 г.

Около 1000 са регистрираните случаи на насилие над деца през 2019 г. от Агенцията за социално подпомагане. Най-голям брой случаи са регистрирани в София, Монтана, Варна, Велико Търново. Това отчете днес заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова пред делегатите на двудневната регионална конференция, насочена към предотвратяване и справяне с насилието над деца, съобщиха от социалното министерство.

Организатори на форума са УНИЦЕФ, в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Държавна агенция за закрила на детето, Световна здравна организация, Обединение „Детство без насилие“ (България) и Child Protection Hub.

Най-важната стъпка за премахването на насилието над децата е законодателната инициатива, е подчертала зам.-министър Русинова. Тя е отбелязала, че в българското законодателство акцентът е поставен върху въпросите, свързани с превенция на насилието, координацията между институциите и подкрепа на децата, пострадали от насилие и техните семейства. Именно затова комплексните усилия на всички органи за закрила на детето осигуряват защита от различни форми на злоупотреба, е обяснила Русинова, цитирана в съобщението. Тя е била категорична, че не може да има насилие над децата в 21-ви век.

В изказването си зам.-министър Русинова е представила новия Закон за социалните услуги , който отделя социалните плащания от социалните услуги. Подготвя се и подзаконовата нормативна уредба към него. Предстои изготвянето на национална карта на социалните услуги, съобразно която ще се изграждат новите центрове за дневна и 24-часова подкрепа и грижа.

Министерството на труда и социалната политика е поело ангажимент с европейски средства да осигури подкрепа на доставчиците на социални услуги, е напомнила тя. Прогнозите са, че през следващия програмен период средствата за България от Европейския социален фонд ще се увеличат със 70 на сто. През настоящия програмен период около 27 процента от средствата са насочени към социално включване и тази тенденция ще се запази, е казала заместник-министър Русинова.

Голямата част от подкрепата, която държавата е свързана с превенцията на насилието и работата с жертви на насилие, за да могат да се предотвратят последващи случаи. Това е възможно чрез разширяване и създаване на допълнителните услуги, които да бъдат финансирани с европейски средства и държавния бюджет. Важна част от процеса е изграждането на добра мрежа от специалисти, които да поемат случаите на местно ниво, е подчертала Русинова.

Източник: БТА Снимка: Lentata.com