България

БХК зададе 10 въпроса на Иван Гешев

Българският хелзинкски комитет изпрати до Висшия съдебен съвет десет въпроса, които да бъдат зададени при изслушването на единствения номиниран за нов главен прокурор Иван Гешев на пленума на ВСС на 24-ти октомври. В петък, 11 октомври 2019 г., адв. Адела Качаунова, директорка на Правната програма на Българския хелзинкски комитет (БХК), е изпратила до ВСС становище относно кандидата за следващ главен прокурор на България, Иван Гешев. 

С него се дава отрицателна оценка както на качеството на процедурата до момента, така и на кандидата. 

Въпросите на БХК са свързани както с правомощията на главния прокурор, така и с изказвания на самия Иван Гешев:

–  Ще работи ли за въвеждането на механизъм за търсене на отговорност на главния прокурор; 

–  Смята ли, че е необходима реформа в структурата и/или в правомощията на държавното обвинение; 

–  Какво е виждането му за разделението на властите;

–  Как ще преодолее тенденцията за увеличаване броя на съдебните дела срещу прокуратурата;

–  Смята ли, че трябва да бъде въведен съдебен контрол върху отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство;

–  Какви според него промени в законодателството или в практиката са необходими  за качествено разследване на престъпленията от омраза. 

БХК е първата неправителствена организация, която огласява въпросите си към Иван Гешев. Срокът за това изтича на 16-и октомври, а ВСС е задължен да ги публикува на сайта си.