България е трета в Европа по риск от бедни деца

В България 33 на сто от непълнолетните са били застрашени от бедност или социално изключване през 2021 г. Така страната заема третото място сред държавите от ЕС с най-голям дял на непълнолетните, изложени на подобен риск. Този дял сред пълнолетното население е бил 31.4 на сто.

Двата показателя представляват съответно около 400 хиляди непълнолетни и около 1.794 милиона пълнолетни българи.

Това сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат.