Новини

ВАС потвърди заповед на хасковския кмет

Върховният административен съд окончателно потвърди законосъобразността на заповедта на кмета на Община Хасково, с която той прекрати обществената поръчка за Общ устройствен план на Хасково, съобщиха от общината. В момента се подготвя обществена поръчка за избор на изпълнител за изработването му, което ще включва и екологична оценка и оценка за съвместимост.

Със своя заповед кметът на Община Хасково прекрати предходната обществена поръчка, възлагана по реда на договаряне без предварително обявление, поради липса на конкуренция, тъй като бе налице само една „подходяща“ оферта. Сега ВАС окончателно потвърждава законосъобразността на заповедта.

Към настоящия момент се подготвя документация за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, която ще осигури максимална конкуренция и равнопоставеност между потенциалните участници.