НовиниПРЕПОРЪЧАНИ

Вече санираха 88 сгради в Хасково

88 сгради в Хасково са санирани по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради към момента. Това са блокове, за които има издадени разрешителни за ползване.

В 12 сгради започва работа по обновяването, казаха от кметството. Проведена е обществена поръчка обособена в 10 позиции. За осем от тях са сключени договори с фирмите изпълнители, до седмица ще бъдат сключени и другите два договора, когато се очаква спечелилите обществената поръчка фирми да представят необходимите документи.

След завършването на поредните 12 сгради в Хасково ще има общо 100 сгради обновени по програмата.

Ето кои са блоковете, които ще се санират:

Обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Белмекен“ №2-6, вх. А, Б“
Обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр. Хасково, бул. „Г.С. Раковски“ №32, вх. А, Б и Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Ком“ №2, вх. Б, В, Г“
Обособена позиция №3 “Сграда с административен адрес: гр. Хасково, бул. „България“ №18/А,Б/ и „България“ №20/А,Б/ “
Обособена позиция №4 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Акация“ №3“
Обособена позиция №5 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Първи май“ №16, вх. А, Б, В, Г, Д“
Обособена позиция №6 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Мадара“ №26-34,вх.А и Б“-
Обособена позиция №7 „Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Стара планина“ №28-38, вх. А и Б и Сграда с административен адрес гр. Хасково, ул. „Цар Страшимир“ №5-9, вх. В“
Обособена позиция №8 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Стара планина“ № 6-12, А,Б и ул. „Стара планина“ №16, В ,Г“
Обособена позиция №9 Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Мадара“ №21-25, вх. А, Б, В“
Обособена позиция №10 „Сграда с административен адрес: гр. Хасково, ул. „Сливница“ №24-30, вх. А, Б, В,Г“

Снимки: община Хасково