ВСС даде нов мандат на Иван Стоянов

Прокурорската колегия към ВСС днес избра Иван Стоянов за окръжен прокурор на Хасково за следващите 5 години. Той бе единствената кандидатура. За Иван Стоянов днес гласуваха 11 души от колегията.
Иван Стоянов, който е завършил Висшия институт на МВР, поиска да оглави за втори път държавното обвинение в Хасково. Той вече изкара един мандат и по закон има право на още един.

За избора му е дадено становище от Комисията по професионална етика към Апелативна прокуратура – Пловдив. Цитираме буквално какво е записано в него без да правим коментар на казаното: „Не се поддава на натиск, заплахи, стимули, преки или косвени влияния от представители, на която и да е друга власт – публична или частна, вътрешна или външна за съдебната власт, нито дава възможност на частни субекти да повлияят на решенията му“.

Към Иван Стоянов бяха отправени писмено 6 въпроса от Българския институт за правни инициативи. Те са на директора на института – Биляна Гяурова. Единият от тях гласи: „Смятате ли, че прокуратурата може да си сътрудничи с НПО и ако „да“, в рамките на какви инициативи и по какви теми може да се осъществява това сътрудничество?“ Днес не се чуха отговорите на тези въпроси.

Изслушването продължи около 30 мин. Нямаше против и въздържали се за кандидатурата му.