БългарияПРЕПОРЪЧАНИ

Въвеждат „Гражданско образование“ в 11-и клас

”Гражданско образование” като учебен предмет се въвежда в 11-и клас от тази учебна година, съобщава БТА. Това е прави за първи пътна. В учебника по предмета се обединяват знания от различни науки: право, социология, политически науки, история, икономика, философия.

Сред темите, разглеждани в учебника по „Гражданско образование“, са проблемът с фалшивите новини и как да те да бъдат разпознавани, гражданските протести, както и ученическите протести за климата.