БългарияПРЕПОРЪЧАНИ

В България: жените живеят 7 години повече от мъжете

Жените надживяват мъжете с над 7 години. Най-дълго живеят в Кърджали, а най-кратко – във Видин, съобщават отНационалния статистически институт /НСИ/. Средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2019 – 2021 г., е 73.6 години, като спрямо предходния период (2018 – 2020 г.) намалява с една година.

Средната продължителност на живота при мъжете е 70.1 години, докато при жените е 77.4 години. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Ловеч (8.4 години), а най-малка – в област Кърджали (5.7 години).