В Димитровград говорят за насилието над деца

Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Димитровград и кметството организират среща-разговор на тема „Насилието днес поражда насилие утре! Да кажем STOP на насилието над деца още сега!”.

Събитието е днес от 13.00ч. в зала „Гросето“. С деца, родители и учители ще разговарят психолози.