Новини

В емисията на студио Taran.news днес

НА основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Хасково, Председателят на Общински съвет – Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета на Община Хасково за 2019 г.

Обсъждането ще се проведе на 18.08.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в зала “Хасково”.

Община Хасково организира дезинфекция на сградата на Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания. Обработката с дезинфектанти е по препоръка на РЗИ Хасково, заради констатирана положителна проба за COVID 19 на служител от Центъра. Екипи на „Екопрогрес“ ще обработят външното пространство и прилежащи територии около сградата на Центъра, а специализирана фирма вече извърши дезинфекцията на помещенията вътре в дома.
В ЦНСТ за деца без увреждания са настанени 10 деца на възраст от 10 до 17 години. На тях и на персонала РЗИ Хасково връчи предписания за поставяне под карантина. За времето на изолацията са осигурени служители, които ще останат с децата в Центъра, за да полагат грижи за тях. Храненето се осигурява от фирма за кетъринг, с която също са проведени разговори за доставката на храна при спазване на всички противоепидемични мерки. Храната на домуващите в Центъра и на персонала ще бъде доставяна в еднократни опаковки.
Социалните работници и психолозите от Центъра за обществена подкрепа към община Хасково от днес започват дистанционна работа с настанените в Центъра. Ще бъдат водени индивидуални занимания с всяко дете в условията на социална изолация за подкрепа и работа в затворена среда.