В Хасково заработи Център за деца с увреждания и семействата им

В Хасково днес заработи Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства. Над 814 000 лв са вложени в него. Лентата сряза кметът на областния център Станислав Дечев.

Центърът е с капацитет от 30 потребители за целодневна грижа, а 60 души ще ползват почасови услуги. В него има изградени зали за лечебна физкултура, за групови и индивидуални занимания, психосензорна стая, кабинети за консултации с логопед и психолог.

В близост да Център-а е изградено Преходно жилище за деца от 15 до 18 години за 8 души.

На откриването кметът поиска всички да аплодират социалните работници на общината. Защото от днес нататък те отварят сърцата си за всяка болка и успех на децата от дневния център и от преходното жилище“, каза още той.

снимка: община Хасково