Новини

В Хасково ще има базар за мартеници

„Мартенски базар 2022“ ще се проведе в периода 5 февруари – 10 март в Хасково, съобщиха от общината. Мартенският базар ще бъде разположен в дървените къщички и на търговски площи за разполагане на търговски стативи.

На търговските площи в 13 дървени къщички могат да разполагат продукцията си:

– Лица, притежаващи валидно Майсторско свидетелство или диплома /удостоверение/, удостоверяваща квалификация в областта на изкуствата или занаятите.

– Производители /физически и юридически лица/, представили сертификат/декларация за произход на произведената от тях и продавана стока. Копие от документа задължително се прилага към Заявлението за участие.

За търговските площи /общо 55 позиции/ могат да кандидатстват:

– Еднолични търговци и юридически лица.

– Производители /физически и юридически лица/, представили сертификат/декларация за произход на произведената от тях и продавана стока. Копие от документа задължително се прилага към Заявлението за участие.

Условията за участие, документите и схемите за разполагане на щандовете за продажба на мартеници може да видите на www.haskovo.bg.