Горанов: Общините нямат нужда от допълнителна подкрепа

Общините са получили всички дължими трансфери към края на април и от данните за приходите и разходите им към момента не се вижда да имат нужда от допълнителна подкрепа. Това се разбира от писмен отговор на министъра на финансите Владислав Горанов на въпрос на депутат.

Към края на април приходите от местни данъци са по-малко, отколкото миналата година по това време, като министърът отбелязва, че това се дължи на удължените срокове за плащането им със закона за извънредното положение. С него отстъпката от 5% за цялостно плащане на данъците бе удължена до 30 юни при първоначален срок 30 април. Това според Горанов ще измести традиционно най-силния месец за общините по събирането на данъци от април към юни.

От данък сгради са получени със 75.7 млн. лв. по-малко, за автомобилите – с 42.2 млн. лв. по-малко, а такса смет – 95.4 млн. лв.

За същото време обаче спадат и разходите на общините – с 68 млн. лв., от които 17 млн. лв. са за издръжка на местни дейности. С 27.2 млн. лв. намаляват и просрочените задължения на общините.

Министърът отбелязва и че общините са завършили 2019 г. с наличности от 991.4 млн. лв. При тези резултати няма основания за предоставяне на помощи към момента, заключава той.

Той изрежда и редица промени в Закона за здравето, които са били от полза на общините.