Дават над 1 млн., лв на Хасково за деца и младежи в неравностойно положение

1 571 599 лева получава община Хасково за функционирането на два центъра за деца и младежи в неравностойно положение, съобщиха от кметството. Договорът е подписан от кмета с Министерството на труда и социалната политика.

Средствата са за социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст. Там ще има 8 деца. Услугата „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“, ще е за 30 деца през деня и 60 почасова грижа. Ще се закупи специализирано транспортно средство и доставка на оборудване и обзавеждане на новоразкритите услуги.

Срокът за изпълнение е 30 месеца.