Дават 197 000 лв за по-чист въздух в Хасково

Дават над 197 000 лв., за да се подобри качеството на атмосферния въздух в Хасково. Средствата са по ОП „Околна среда“. От Европа са осигурени 167 536 лева, а националното съфинансиране е 29 565 лева.

Трябва да се посочат основните източници за замърсяване на въздуха на територията на общината и да се вземат мерки, адекватни към местните условия, за подобряване на качеството му.

Снимка: Дневник