Директорките на забавачките в Хасково на дистанционна работа

Директорките на детските градини в Хасково ще подготвят график, влизащ в сила от 4 май 2020г., за дистанционна работа и работа на място на педагогическия персонал. Това е резултатът от срещата им с кмета на общината Станислав Дечев, заместникът му Мария Вълчева и началника на отдел Образование Йорданка Иванова.

Дистанционната работа на учителките в градините ще се изразява в консултиране и подпомагане на родителите при отглеждането на децата в извънредното положение. Работата на място в градините ще бъде съобразена със задълженията на учителките, спрямо длъжностните им характеристики, посочиха още директорките на градините.

„Търсим варианти за справяне в извънредното положение. Работим гъвкаво, като използваме всички механизми, които имаме. Разчитаме на диалог с всеки и на разбиране от страна на служителите,“ подчерта кметът Станислав Дечев.

На срещата беше уточнено, че искането за 5 дни служебен отпуск, съгласно Националния колективен трудов договор, не може да бъде изпълнено. Причината е, че детските градини не попадат в обхвата на Закона за предучилищното и училищното образование. В текста, който регламентира тези взаимоотношения, се посочва, че служебен отпуск се полага на служителите на училищата, когато в тях не се извършва учебен процес. Втората причина, поради която не може да се даде този отпуск е, че на местно ниво няма сключен Колективен трудов договор, уточниха директорките на детските градини.

В момента детските градини не са затворени, а е спряно само посещението на децата в тях. В градините се извършват дейности по поддръжка на базите, обновяване и текущи ремонти, както и дистанционна работа с родителите.