Коментари

Едно възможно обяснение, ако заводът на VW отиде в Турция

България трябва да се бори упорито за привличане на стратегически инвестиции и инвеститори, защото това е един от начините, по който се оживява икономиката.

Преките чуждестранни инвестиции у нас остават на ниски нива поради несигурната бизнес среда и неефективната борба с корупцията, пише икономистът Румен Гълъбинов в статия за OFFNews.bg.

С най-голяма тежест в понижението е намаляването на по-дългосрочните вложения на международни компании в акционерни участия в дъщерни дружества в България в дялов капитал, който има най-голямо значение за дългосрочния растеж.

България залага за привличане на чуждестранни инвестиции на сравнително ниските данъци и разходи за труд, но тези фактори са само добра основа, но не и решаващо условие при вземането на инвестиционно решение.

Ако не се подобри бизнес средата в България, спадът на инвестиции се очаква да продължи и през идните години.
Значението на преките чужди инвестиции за България е изключително важно. От значение е също притокът на нови инвестиции, финансиращи създаване или разширяване на капиталообразуването в българската икономика.

А с намаляващо население и намаляващи инвестиции не можем да развиваме ускорено икономиката на България.

За да привлече повече преки чуждестранни инвестиции, България трябва да работи върху нивото на прозрачност и усещането на инвеститорите за предвидимост и сигурност. Ако искаме да видим повече външни инвеститори в страната, трябва да се опитаме да излезем извън клишето на ниските данъци и евтината работна ръка.

Повечето инвестиции ще допринесат за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика.

Увеличението на инвестиции може да осигури нови работни места, висока производителност и увеличение на доходите, необходими за постигане на догонващ икономически растеж и висок стандарт на живот.

А ако станем членове на Еврозоната и на Шенген, това биха били допълнителни предимства за избор на България като място за инвестиции.

Инвестициите от икономическа гледна точка са от първостепенна важност за икономическия растеж, особено за малките отворени икономики като българската.

Затова при сегашната ситуации не трябва да има изненадани, ако новият завод на германския концерн „Фолксваген“ отиде в Измир. Все пак Турция разполага с огромен вътрешен пазар и може да се похвали с 13 автозавода, в които се произвеждат модели на 6 марки автомобили.

Борбата е за инвестиция за 1,4 млрд. евро и близо 5000 работни места. А за такъв голям залог явно още ни липсват важните конкурентни предимства.

Източник и снимка: OFFNews.bg