Експерт: Закъсняваме с плана ”Енергетика и климат”, а съседите ни вече кандидатстват за европари

Гърция и Румъния вече кандидатства с проекти за европейско финансиране за реализиране на прехода към парогазови инсталации, а България още не е приела план ”Енергетика и климат”, по който да стане ясно какви проекти и средства ще са ни необходими. Закъсняваме вече, всички около нас вече го напарвиха, чакаме да ни се размине.

Това каза в предаването „Лице в лице “ енергийният експерт Иван Хиновски.

На въпрос какво ще правим с „Марица Изток“ Хиновски обясни, че е нужен един преходен преиод, в който да се премине към парогазови инсталации. По думите му трябва да бъда изградени такива инсталирани в тези централи, които сега използват въглища, а това ще доведе до повече работни места, преквалификация на сегашните работници, както и намаляване на цената на електроенергията. Хиновски обясни, че е правена сметка колко ще струва подмяната и посочи, че парагазовите блокове ще намалят цената на електроенергията. В момента 54 евро е цената на ел. енергията от тях срещу 120 евро на въглищните централи.

Във връзка с проблемите при изгарянето на отпадъци експертът посочи, че анализ на практиките в Европа показва, че има нужада от много законодателни промени у нас, за да се регламентира докрай изгарянето на отпадъците.

Внесли сме предложения, в които главното е да има лиценз за инсталациите, в които се изгарят такива отпадъци. Предлагамен нещо което го има в Европа – монтиране на втора горелка, специална система за очистване на горивните газове, двустепенно филтриране.

Масово и в Западна Европа се получават емисии на прах и СО2, които не са за подценяване, но най-опасни са пепелите, които се получават. Те са толкова опасни, че изискванияат за тяхното погребване е като за радиоактивни отпадъци, защото са токсички, поясни още Хиновски.

Експертът отбеляза, че битовите отпадъци и индустриалните отпадъци в Европа преминават през инсталации в които преминават към вакумни инсталации, които са с много висок капачитете на полезно действие и не отделят отпасни вещества.

Източник: Фрог нюз