Жените са по-образовани от мъжете в България

Жените с висше образование са повече от мъжете. При българите разликата е най-голяма – 8%, при турците – с 3.3% преобладават жените, а при ромите – с 0.1%.

Жените трябва повече да се стараят, за да се утвърдят и реализират в обществото. С по-високо образование те могат по-лесно да си намерят работа и да получават по-високо възнаграждение, коментираха от НСИ.