България

Започва предоставянето на личен асистент по Закона за личната помощ

От 1-ви септември започва предоставянето и финансирането на личен асистент по реда на Закона за личната помощ. От услугата ще се възползват хора с над 90% инвалидност и децата с над 50% увреждания с право на помощ. Услугата ще се предоставя и за децата без право на чужда помощ, с 90 и над 90 процента степен на увреждане

Предоставянето на лична помощ става по изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление с определен конкретен брой часове. Те се определят в зависимост от степента на инвалидност и включват четири категории. В първата категория хората с увреждания получават асистент до 15 часа – за да им помага вкъщи, да ги води на работа или на лекар. Втората дава право на лична помощ до 42 часа, третата – до 84 часа, като хората с най-тежки увреждания ще могат да ползват личен асистент до 168 часа месечно. Ползвателят на социалната услуга има право на повече от един асистент, както и сам да го избира.

Хората с трайни увреждания, но без решение на ТЕЛК, в което да е записано „с чужда помощ“ ще продължават да ползват досегашните социални услуги и след 1 септември, когато влиза в сила законът за личната помощ, припомня социалният министър Бисер Петков:

„Хората, които в момента ползват услугите „социален личен асистент“ и „домашен помощник“, ще продължат да ги ползват, а тези от тях, които вече са били оценени, включени в механизма „лична помощ“, ще преминат към механизма, който вероятно ще им осигури повече часове“.

Над 190 000 са подадените досега заявления за индивидуална оценка на потребностите. До началото на 2021 г. доставчик на личната помощ ще са общините, а след това политиката за предоставяне на лична помощ ще се осъществява от Държавна агенция за хората с увреждания.

Източник: БНР Снимка: Дарик нюз