Коментари

Защо да отговарям на всички въпроси на застрахователната компания?

Едва ли има животозастрахователна компания, която да не работи в посока опростяване на въпросниците си за т.нар. оценка на риска, които всеки кандидат за застраховка Живот или Злополука получава заедно със своето заявление за застраховане. И навярно никоя компания не е достигнала до нивото на опростяване, което да накара клиентите облекчено да възкликнат: „Я, колко малко информация се изисква от мен, предвид сложността на продукта и защитата, която ми се предлага!“.

Това произхожда от факта, че на света няма две еднакви човешки същества и когато се оценява рискът да застраховаш даден клиент, оценителите, наричани още „подписвачи“ (от англ. „Underwriter“) имат нелеката задача да определят степента, в която конкретен кандидат-клиент е изложен на конкретни рискове. Резултатът от тази оценка на риска може да доведе както до издаване на полица, така и до обективна невъзможност поради наличие на силно завишен риск даден, клиент да бъде застрахован, или пък цената за определено рисково покритие да бъде повишена поради по-голямата вероятност от настъпване на конкретно неблагоприятно събитие.

Да приемем, че желаете да се застраховате срещу злополука. Вие сте IT специалист, домошар, обичате да играете шах и бридж с приятели, видеоигри, да гледате филми, нямате слабост към екстремни спортове и пътуванията в чужбина не са Вашата страст. Предпочитате да преоткривате красотите на родината вместо това. Вашият профил в никакъв случай не е толкова рисков, сравнен с профила на един професионален войник със слабост към пистови мотоциклети, парапланеризъм и екскурзии до екзотични държави, в които, наред с живописни плажове, можеш да срещнеш коварни болести, опасни животни или дори военни конфликти, тероризъм. Следователно, като обективна функция от начина Ви на живот, рискът да претърпите ПТП на две гуми при 200 км/ч с потенциално животозастрашаващи последствия, или да се окажете мишена на терористичен акт, в двата случая би бил коренно различен. Този риск би бил обективизиран срещу различни условия, на различна цена.

Ако пък разгледаме продуктите, които предлагат обезщетения при възникване на проблеми от здравословен характер или загуба на живот, ще разберем, че при тях оценката на риска е още по-задълбочена. За да се предложи защита срещу състояние, което би възникнало след сключване на застраховката, трябва да се уверим, че към момента на сключването й не са вече налице предпоставки за възникването на това състояние. В този смисъл, не мога да подчертая достатъчно колко важно е кандидатът за застраховане да отговори искрено и еднозначно на въпросите, които целят да отбележат наличието на предшестващи заболявания или оплаквания. Това е така, защото съзнателно или несъзнателно, укриването на медицински оплаквания/симптоми, които присъстват в здравословната история на застрахования, би могло впоследствие да доведе до отказ на предявена претенция за изплащане на обезщетение, в случай, че се установи обективна връзка между нововъзникналото заболяване и недеклариран здравословен проблем, предхождащ сключването на застраховката.

Да приемем, че кандидатствате за застраховка, която има за цел да Ви помогне при настъпване на тежко заболяване например, а в миналото сте диагностициран с онкологично заболяване. Важно е да отбележите точно и ясно това обстоятелство преди сключване на полицата, защото ако не го декларирате, ще се окаже, че застрахователят е поел несправедливо висок риск за определени покрития, а в интерес и на двете страни е да влязат в справедлив договор, в който рисковете са правилно оценени и остойностени. Впоследствие, при обработка на претенция, цялата медицинска история на клиента ще бъде проверена и укрити обстоятелства могат да се превърнат в пречка за одобрение, а това да доведе до отказ за изплащане на обезщетението. Редно е застрахователният договор да бъде основан на прозрачност и взаимно доверие.

Застрахователят разбира детайлите за начина Ви на живот именно задавайки въпроси, които в зависимост от желания продукт, могат да варират от няколко до няколко десетки. Това ще бъдат въпроси с медицински характер, които целят оценка на здравословното състояние (и в никой случай поставяне на диагнози, разликата между оценител на риска и лекар е съществена), като например въпроси покриващи:

Възраст/тегло/ръст
Физическото състояние
Генетична предразположеност към някои заболявания
Наличие или отсъствие на вредни навици
Както и въпроси, целящи да определят рисковия профил, например:
Рискови хобита
Професия и месторабота
Местоживеене и необходимост/склонност към пътуване до определени рискови дестинации

В определени случаи отговорите на първоначално зададените Ви въпроси биха довели до възникване на допълнителни такива. Тогава очевидно има обстоятелства за изясняване и хипотези за потвърждаване или отхвърляне, но в никакъв случай целта на тези допълнителни въпроси няма да е създаване на допълнителни затруднения за кандидата за застраховка, без това да е наистина необходимо. Никой не би имал необходимост от излишен допълнителен труд или пък от клиенти, които се чувстват ненужно разпитвани за чувствителна информация, нали така?

Връщаме се към началото, за да се съгласим, че основна предпоставка за развитието на застраховането като дейност е наличието на риск като неотменим компонент в средата около нас, както и в самите нас. Рискът представлява елемент от неизвестността, която за щастие доста често може да бъде обективно измерена предварително, на базата на практика, исторически данни и статистически модели. И именно тук идва ролята на застрахователя – да предположи защита срещу възможните рискове и по този начин да намали последиците от реализирането на риска върху всеки човек.

„Защо е важно да отговаряме на всички въпроси на Застрахователя?“ е въпрос, в чийто отговор се крият именно онези последици от риска, които биха се случили, случват се или пък щастливо ни подминават, но пък в добрия случай ние съзнателно и в целта си да ограничим последствията сме направили необходимото и управляваме риска. Следователно, без да зададем точните въпроси и насреща да получим техните искрени отговори, няма как адекватно да оценим рисковете, което пък лежи в основата на справедливия договор между застраховател и застрахован.

Източник: dir.bg Снимка: izbiram.bg