КоментариПРЕПОРЪЧАНИ

„За буквите“ на Черноризец Храбър

На най-българския празник – 24 май, Taran.news публикува една част от съчинението на Черноризец Храбър – „За буквите“. Иизбрахме цитат, който показва не само умелото и ловко боравене с езика от страна на автора, но и преклонението пред делото на светите братя Кирил и Методий:

„АКО ЗАПИТАШ ГРЪЦКИТЕ КНИЖОВНИЦИ, КАТО РЕЧЕШ: „КОЙ ВИ Е СЪЗДАЛ БУКВИТЕ И ПРЕВЕЛ КНИГИТЕ, ИЛИ В КОЕ ВРЕМЕ?“, ТО РЯДКО ИЗМЕЖДУ ТЯХ ЗНАЯТ. ОБАЧЕ АКО ЗАПИТАШ СЛАВЯНСКИТЕ АЗБУКАРЧЕТА, КАТО РЕЧЕШ: „КОЙ ВИ Е СЪЗДАЛ АЗБУКАТА ИЛИ ПРЕВЕЛ КНИГИТЕ?“, ВСИЧКИ ЗНАЯТ И В ОТГОВОР ЩЕ РЕКАТ: „СВ. КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ, НАРЕЧЕН КИРИЛ, ТОЙ НИ СЪЗДАДЕ АЗБУКАТА И ПРЕВЕДЕ КНИГИТЕ И БРАТ МУ МЕТОДИЙ.“ И АКО ПОПИТАШ В КОЕ ВРЕМЕ, ТО ВСИЧКИ ЗНАЯТ И ЩЕ РЕКАТ, ЧЕ ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ГРЪЦКИЯ ЦАР МИХАИЛ И НА БОРИСА БЪЛГАРСКИЯ КНЯЗ, И НА РАСТИЦА МОРАВСКИЯ КНЯЗ, И НА КОЦЕЛ БЛАТЕНСКИЯ КНЯЗ, В ГОДИНАТА 6363 ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЕТА.