България

Извънредна имунизация срещу морбили в Пазарджик

Регионалната здравна инспекция в Пазарджик започва извънредна имунизационна кампания срещу морбили на всички деца от 13 месеца до 8 годишна възраст от уязвимите групи в областта. 

На 37 лекарски практики са връчени предписания как да бъдат обхванати рисковите семейства. В кампанията са привлечени и кметове на населените места, които трябва да окажат съдействие при имунизирането на децата.