Новини

Изграждат се нови спортни игрища и трибуни в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ Хасково

В ход е изпълнението на ремонт на спортните игрища в СУ „Паисий Хилендарски“. Той се извършва по Проект „Красива България“, проектно предложение „Подобряване на социалната инфраструктура“.

Споразумението между Община Хасково и Министерство на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България” е подписано на 14 февруари.

Днес хода на строителните работи провериха заместник-кметът с ресор „Строителство“ Динко Тенев и заместник-кметът с ресор „Образование“ Мария Вълчева, както и експерти от отдел „Строителство“ в община Хасково.

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се извършва ремонт на прилежащата инфраструктура на училището, частично премахване, изграждане и ремонтиране на компрометирани монолитни стълбища и трибуни към спортни игрища, изграждане на нови подпорни стени, полагане на нова бетонна настилка, полагане на нова асфалтова настилка по игрищата, ситуирани в югоизточната част на имота.

Предвижда се цялостно разрушаване и премахване на съществуващите бетонни трибуни и стълбищни рамене. Старата асфалтова настилка ще се фрезова, ще се изпълни битумен разлив и ще се положи нов асфалт. Ще се изградят нови трибуни, стълбищни рамена и подпорна стена с монолитна стоманобетонна конструкция.

Стойността на СМР е 198 491, 06 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение – 4 месеца.

снимки: община Хасково