Изграждат „син растеж“, финансират проекти в Бургас, Хасково и Ямбол

Създаването на съвместен център за „син растеж“, насърчаващ устойчивото развитие, приложните изследвания и опазването на водните екосистеми ще бъде финансиран с над 2,3 млн. евро по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това бе решено по време на шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение на програмата, което се проведе в Одрин. На него бе отчетен напредъкът по проектите, които се изпълняват между двете страни, на стойност близо 30 млн. евро, съобщиха от МРРБ.

В Одрин бе проведено и първото заседание на Работната група за програмиране и одобрение на новата програма за периода 2021-2027 г. И през него ще се финансират проекти в областите Бургас, Ямбол и Хасково в България и провинциите Одрин и Къркларели на територията на Турция. Очаква се тя да бъде предложена за одобрение на ЕК до края на следващата година, когато ще стане ясен и бюджетът й.

снимка: МРРБ