България

Изслушванията на кандидатите за генерален директор на БНТ продължават утре

Съвета за електронни медии започна днес изслушванията на кандидатите за генерален директор на Българската национална телевизия. Допуснатите кандидати са шестима, като днес бяха изслушани трима от тях. Финансирането на обществените медии да става чрез процент от брутния вътрешен продукт. Това предложи кандидатът за генерален директор на БНТ Сашо Йовков, който първи бе изслушан от СЕМ:

„Този вътрешен продукт расте от година на година, което ще даде възможност и на бюджета, колкото и малко за финансиране на обществените медии, всяка година да бъде по-голям. Но най-важното – той ще даде така важната самостоятелност и независимост на обществените медии, защото те няма да зависят от политическата конюнктура“.

Йовков каза, че финансовото състояние на БНТ е голям проблем, и че очакваният дефицит до края на годината на обществената телевизия е 44 милиона лева.

Втори по реда на изслушване бе Никола Тодоров. Той определи своята визия за управление и развитие на обществената телевизия като „спасителна“ за медията предвид финансовите затруднения, пред които тя е изправена:

“Държавата непрекъснато дава пари и парите се топят, изчезват –  къде са?! За да излезе телевизията от това положение, трябва да започне да произвежда сама своите програми и аз го виждам по един-единствен начин – да затворя телевизията, да я затворя отвътре, да спре това изтичане на средства. Посредством висококачествена програма телевизията може да възстанови своето доверие. БНТ е алтернатива сама на себе си“.

Дългосрочна стратегия за финансово стабилизиране за следващите 3 години и управление на дълга на телевизията са сред акцентите в концепцията на кандидата за генерален директор на БНТ Явор Симов:

“Като стратегията трябва да бъде според мен обсъдена, съгласувана и одобрена с всички страни в тези проблеми. Акцентът за това колко ни струват спортните пакети, смятам че тук, във времената, в които телекомуникационните компании се намесват на този пазар, ние можем да постигнем едни договорки с телекомуникационните компании, както и с големите международни агенции, в които съвместно да закупуваме такива спортни пакети. По този начин ценовият дял на БНТ ще падне чувствително или обратното делът на някои от международните агенции и телекомуникационни компании, защото цената на тези спортни пакети е изключително скъпа. Телевизията би могла да си ги подели по този начин и да си намали разходите за това“.Според Симов БНТ трябва да събира, а не да разделя, както обществото, така и собствения си екип. 

Шестимата кандидати за поста са сегашният изпълняващ длъжността Емил Кошлуков, Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков и Стоил Рошкев. Първоначално кандидатите бяха 8, но от надпреварата бяха отстранени Кръстьо Вапцаров и Радостслав Главчев. 

Изслушванията се провеждат съгласно входящия номер на кандидатите в процедурата. Концепцията си утре ще представят останалите трима кандидати – Сашо Диков, Емил Кошлуков и Стоил Рошкев. 

СЕМ ще избере новия генерален директор на БНТ в петък (5 юли).

Източник: БНР Снимка: Дневник