Изтича срокът за плащане на местни данъци и такси в Хасково

От днес изискуеми са три вида данъци и такси съгласно Закона за местните данъци и такси.

  • Втора вноска за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2022 г.
  • Втора вноска за данък МПС за 2022 г.
  • Патентен данък за четвърто тримесечие на 2022 г.

Днес започва приемът на декларации за ТБО, според количеството, брой съдове /кофи и контейнери/ за 2023 г., като едновременно с това до 31 декември 2022 г. продължава приемането на декларации за имоти, които няма да се използват през 2023 г.