Интернет портал в помощ на хора с онкологични заболявания

Специализиран интернет портал за хора с онкологични заболявания, който да помага на страдащи от ракови болести вече работи, съобщи председателят на Сдружение “Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания “Живот” Минка Арабаджиева. Там ще може дасе поставят различни проблеми на хора със здравословни проблеми.

В дискусия ще могат да се включват и лечебни заведения, които също могат да дават полезни насоки на нуждаещите се, сподели още Арабаджиева.

Сдружение “Живот” е отпечатало и наръчник в помощ на пациентите и тяхната възможност за участие в процеса на формулиране и изпълнение на здравните политики и законодателство у нас, както и информационен материал на тема “Ранна диагностика и превенция на онкологични заболявания в България”.

Снимка: Taran.news