И областна администрация скочи на ВиК Хасково

И областна администрация Хасково скочи на ВиК и планът за поскъпване на водата. В нарочно прессъобщение областният управител казва, че дружеството се управлява слабо години наред.

Според информацията само за 2019 година загубата е почти 1 400 000 лева. В същата година дружеството е сключило договор за банков заем на стойност 3 000 000 лева и е завършило годината с общи задължения от заеми 4 243 000 лв, както и задължения към доставчици за малко над 1 500 000 лева. В края на 2020 година тези задължения към доставчици са нарастнали до 1 900 000 лева, като само тези за ел. енергия са 1 200 000 лева. Управителят на ВиК Хасково Тодор Марков коментира пред Taran.news, че в края на 2020 г дружеството е излязло на печалба.

От областна администрация казват, че задълженията към Басейнова дирекция за такса водопозлване и заустване са малко над 900 000 лева, а вземанията от клиенти надхвърлят 2 000 000 лева, което показва лоша организация при събираемостта.

Относно планираните инвестиции за периода 2016 г.-2030 г., от общо минимално ниво на инвестиции 15 390 000 лева, към края на 2020 г. са изпълнени само 9% или 1 408 000 лева. И така за следващите осем години имаме остатък на изпълнение от 91% или почти 14 000 000 лева, което сами разбирате, че е нереалистично, пишат от администрацията.

Налице е изключително лошо стопанисване на активите – сгради на помпени станции в окаяно състояние, без прозорци, обрасли в растителност. Санитарно охранителни зони без огради, за които поради установени пропуски не е завършена процедурата по учредяване и така са оставени без разрешително за водовземане.

Постъпват чести сигнали относно отговорници на райони, които редовно не спазват работно си време и не се контролират при разходването на материали за поддръжка и ремонт. Тодор Марков категорично отхвърли това. „Няма такова нещо, няма неспазване на работното време“, каза той.

Според областният управител Минко Ангелов били установени и неверни данни в Регионалния генерален план за трасета на съществуващи водопроводи в област Хасково.

Губернаторът смята, че кризата във ВиК сектора в региона се задълбочава. Предстои Общо събрание на ВиК Асоциацията на 3 Август, където ще бъде обсъден бизнес план на ВиК-Хасково за периода 2022-2026 г.

Тодор Марков коментира, че състоянието на водното дружество се е подобрило. „Когато аз поех ВиК през 2015 г задълженията към банките бяха 8 млн лв, 2 млн към Басейнова дирекция и 800 000 лв към доставчици. Това вече не е така“, каза той. Според него няма нищо вярно и в твърденията в публичното пространство, че имало спрени помпени станции, за да се пести ток. Тодор Марков каза още, че заради урановата криза са направени разходи, а нито една институция не е помогнала. Той допусна, че нападките към ВиК са неподкрепени приказки.