Комисия на Европарламента иска мониторингът върху България да отпадне

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешен ред на Европейския парламент е изпратила становище до Европейската комисия, в което настоява мониторингът върху България по Механизма за сътрудничество и проверка да отпадне, съобщава БНР.

В писмото се сочи, че по-голямата част от политическите групи в Комисията са отбелязали напредъка на България по отношение на поетите от страната ни ангажименти по механизма за сътрудничество и проверка.