Край на дървените ваканции

Електронното обучение ще се прилага само при извънредни обстоятелства и при невъзможност за присъствено обучение.

Това предвиждат промени в Закона за предучилищното и училищното образование.

„При извънредни обстоятелства, невъзможност да се провежда присъствен учебен процес, каквито са дървените и грипните ваканции, веднага да се преминава към обучение в електронна среда от разстояние. След като веднъж го направихме в рамките на три дни, според нас вече системата е подготвена да превключи при всякакви бъдещи наложени ваканции занапред, обяви просветният министър Красимир вълчев.

Въвеждането на дистанционна форма на обучение ще бъде възможно само за иновативните училища.