Край на сагата с емблемата на ЦСКА

Сагата около емблемата и активите на ЦСКА приключи. Съдът разпореди да започне разплащането на 8-те милиона, платени от фирма „Ред Енимълс“ за активите на фалиралия гранд на родния футбол. Определението не подлежи на обжалване и е окончателно. Така ЦСКА вече официално е собственик на емблемата.

Решението на съда:

„Определение от 07.11.2019 РАЗРЕШАВА на синдика на „ПФК ЦСКА“ АД (н) да се разпореди със сумата 7 835 367.50 лева (седем милиона осемстотин тридесет и пет хиляди триста шестдесет и седем лева и петдесет стотинки) в полза на кредиторите на дружеството в изпълнение на одобрената от съда с определение от 08.08.2017 г. Първа частична сметка за разпределение. Определението не подлежи на обжалване“.

Източник: Gong.bg