България

Леопард ухапа момиче във Варна

Леопард ухапа момиче в Зоопарк Варна след опит за снимка. Пазачът на Зоопарк Варна забелязва младо момиче умишлено да се надвесва над оградата и да бърка през решетката на местообитанието на Леопарда с цел, да си направи снимка как докосва намиращите се вътре хищници.

Момичето е ухапано по пръста от леопарда.

Пазачът оказва първа помощ и след консултация с ветеринарния лекар на зоопарка, момичето е изпратено в спешен медицински кабинет.