Коментари

Мотивите на ВСС за Методи Лалов са незаконни

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвeт (ВСС) отказа завчера да освободи от длъжност районния съдия Методи Лалов, който подаде оставка с предизвестие. Той възнамерява да оглави листата на „Демократична България“ за местните избори и обяви това предварително. В резултат колегията се събра едва на третото си насрочено заседание и намери причина да отхвърли оставката на Лалов – не се е произнесъл по мярка за неотклонение на задържан по дело, което му е било разпределено в края на юни. Съдията се позова на закона, че когато един съдия е в предизвестие, не трябва да разглежда дела, по които не е постановил актове. Днес по темата се включи и Съюзът на съдиите в България с писмо до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и призив отказът й да бъде отменен.

Уважаеми членове на Съдийската колегия на ВСС,

Обръщаме се към вас във връзка с взетите от вас на вчерашното ви заседание решения относно оставката на съдията Методи Орлинов Лалов от Софийския районен съд (СРС).

Както е широко известно, съдията Лалов, бивш председател на СРС, е афиширал политически амбиции за участие в избори и по тази причина е подал оставка като съдия, считано от 3 септември тази година.

На вчерашното си заседание Съдийската колегия, заседаваща редовно при кворум по Закона за съдебната власт (ЗСВ), не е гласувала оставката на съдията Лалов, а вместо това е отложила гласуването. Мотивите за отлагане на решението за освобождаването на Лалов са два: Първият е, че оставката му не била разгледана от Комисията за атестирането и конкурсите (КАК), каквото било изискването на Закона за съдебната власт. Вторият – защото отказал да се произнесе по постъпило в срока на предизвестието му искане за промяна на мярката за неотклонение „задържане под стража“ на непълнолетен подсъдим по дело, което му е било разпределено в края на юни.

И двата мотива са незаконни. Съдията Лалов е упражнил своето конституционно право на оставка, като срокът на предизвестието му е изтекъл.

Конституционният съд (решение No 1 от 31.01.2017 г. по конст.д. No 6/2016 г., докл. Стефка Стоева) е категоричен, че „Подаването на оставка е конституционно установено субективно преобразуващо право на съдия, прокурор или следовател с едностранно изрично волеизявление да прекрати правоотношението си, като упражняването му зависи единствено от неговата свободна воля и не е необходимо да се мотивира. …. Оставката е едностранно волеизявление, чиито мотиви са без значение и затова не са задължителен елемент, отправена е до съответния адресат и трябва да бъде приета, като същественото е проявеното по своя воля ясно желание на подалия оставка.

Тя е механизъм за доброволно прекратяване на правоотношението по различни причини – здравословни, семейни, неудовлетвореност от работата, невъзможност да я изпълнява и др. При подаването на оставка се запазва моралното и професионално достойнство на напускащия, а в определени случаи едновременно с това се подобрява и функционирането на съответния орган на съдебната власт.

Основният закон не предвижда каквото и да е временно или постоянно, частично или пълно ограничаване на правото на подаване на оставка

и не го поставя в зависимост от никакви условия или от упражняване на други правомощия от Висшия съдебен съвет, извън правомощието да приеме оставката.“

Единственото предвидено в ЗСВ отраничение на правото на оставка – висящ дисциплинарно производство – е обявено за противоконституционно от КС като накърняващо правото на оставка на магистрата.

ЗСВ не предвижда изписването на решения по дела и произнасянето по каквито и да било висящи дела като основание за издаване на благоприятния за магистрата констативен административен акт на Съдийската колегия за прекратяване на магистратското правоотношение поради оставка. Ал. 2 на чл. 166 задължава магистрата да се произнесе по вече разпределените му дела и преписки, но не въздига непроизнасянето на магистрата в пречка за освобождаването му от дължност.

Такава е и досегашната практика на ВСС, който е освобождавал поради подаване на оставка и изтичане на срока на предизвестието

дори съдии с десетки или дори стотици неизписани решения по дела.

Противопоставяме се на всякакви опити под каквито и да било предлози да бъде потъпквано правото на българския магистрат на оставка, признато му от конституцията на страната.

Призоваваме ви да ревизирате незаконното си решение.

Източник: в. Дневник