Наказание за автоморга в Свиленград

Акт за неизпълнение на дадено предписание за преустановяване на дейност на незаконна площадка за събиране, съхранение и разкомплектоване на излезли от употреба МПС в Свиленград, написаха през август екоинспекторите.

Акт е съставен на физическо лице и за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост.

Снимка: дарик.нюз