Наказателни съдии вече развеждат в Хасково

Наказателни съдии в Районен съд Хасково са започнали да гледат дела по Семейния кодекс, за да облекчат работата на колегите си от Гражданско отделение, съобщи председателят на съда Пламен Георгиев. Повод за това стана разпространено съобщение за проверка на съда от Инспектората на ВСС. Тя е била в периода 15 – 19 април.

В Акта е констатирано, че проверката на граждански дела е установила стремеж при всички съдии за срочно приключване на производствата, се казва в прессъобщението.

В момента в Гражданско отделение работят 4-ма съдии, въпреки че по щат са 6-ма. Двама отсъстват. Павлина Господинова е командирована в Административен съд Хасково безсрочно. Другият съдия Васил Панайотов пък излезе в отпуск след като работеше в Европейски съд. Тези два факта пораждат недоволство сред съдии, показа репортерската ни проверка.

През проверявания период в Районен съд–Хасково броят на образуваните дела е – общо 4786 дела, от които 3210 граждански и административни дела и 1576 наказателни дела, а през 2018 г. са образувани общо 4 817 дела, от които 3049 граждански и административни дела и 1768 наказателни дела.