Националното сдружение на общините решават за язовирите и болниците

Кметът на община Димитровград и заместник-председател на Националното сдружение на общините в Република България Иво Димов ще бъде модератор на Встъпителния форум на Сдружението за общински мандат 2019-2023.

Приоритетите във взаимодействието с централната власт ще бъде основаната тема на работата на форума. Местното икономическо развитие и активната роля на местната власт в него е темата, по която Иво Димов ще разисква с останалите участници във форума. Ще бъде споделен и норвежкият опит от представителя на Асоциация на норвежките местни и регионални власт (KS) Кристиян Ларсон и Нанна Лоока, Изследователски институт на КS.

По-рано през деня Иво Димов ще участва в заседание на УС на Сдружението, на който предстои кметовете да приемат списък на общинските болници в труднодостъпни и/или отдалечени райони.
Другите въпроси, които ще бъдат предмет на дневния ред на заседанието са нови инициативи и текущи проблеми по прилагане на социалното законодателство, както и текущото състояние на процеса по прехвърляне собствеността на общинските язовири на държавата.