НОИ иска промени в социалното осигуряване

Предвиждат се законодателни промени, според които документите за трудови договори, заплати и отпуски трябва да бъдат съхранявани от работодателя за срок от 50 години. Планира се такива промени в Кодекса за социалното осигуряване да влязат в сила от следващата година.

Със специална разпоредба се предлага ако осигурител прекрати дейността си и няма първоприемник, задължително да предава ведомостите за заплати, непотърсени трудови книжки и документи от досиетата на работниците в Националния осигурителен институт.

Това ще улесни изчисляване на пенсии впоследствие, както и отпускането на обезщетения, се мотивират вносителите от НОИ.

Според друга промяна, в рамките на един месец след прекратяване на трудов договор работодателят ще трябва да предоставя в НОИ документ, който да удостоверява продължителността на осигурителния стаж, придобит при него от лицето, като се уточнява за каква категория труд са внасяни осигуровките.

Ще се даде възможност да се иска преизчисляване на пенсии за инвалидност поради общо заболяване и на пенсии за инвалидност поради трудова злополука или професионална болест. До момента такава възможност законодателството предоставя само за останалите пенсии за трудова дейност.

Източник: БНР