Общински съветник в Хасково напусна коалиция „Движение заедно за промяна“

Общински съветник от коалицията на бившия кмет Георги Иванов напусна групата и стана независим. Здравко Запрянов вече е независим, но каква е причината не стана ясна днес, когато се проведе втората сесия на новоизбраните местни парламентаристи.

Мюмюн Мюмюн от ДПС и Николай Николов от ГЕРБ бяха избрани за зам.-председатели на на Общинския съвет. Мнозинството отхвърли искането на БСП и те да имат зам.-председател. Повечето съветници отхвърлиха кандидатурата на Маргарита Маркова, която бе предложена от общинския лидер на червените Камен Тодоров.

БСП предложи и да се създаде временна комисия, която да се занимава с водата на Хасково. Но и това не бе прието от мнозинството.

На днешното заседание бяха утвърдени и комисиите, които ще заседават в този Общински съвет.

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател: Иван Величков Минев – ГЕРБ

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Антони Стефанов Пашов

Стоил Атанасов Стоилов

Албен Събков Манджуков

Тянка Тодева Дякова

Камен Георгиев Тодоров

Богдан Мирославов Кирилов

Димитър Георгиев Траянов

2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател: Делян Димчев Делчев – ГЕРБ

Секретар: Коста Петков Стоев

Членове: Митко Петров Петров

Въчка Петкова Иванова

Мюмюн Сали Мюмюн

Шабан Рафет Шабан

Георги Костадинов Пеев

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател: Цвети Илиев Лалов – ГЕРБ

Секретар: Исмаил Себахтин Исмаил

Членове: Румен Людмилов Стоянов

Марио Георгиев Янакиев

Светослава Николова Стоянова

Маргарита Цветанова Маркова

Тодор Савов Савов

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател: Златко Радинов Марчев – „Българе“

Секретар: Сунай Мустафов Алиев

Членове: Делян Димчев Делчев

Стоил Атанасов Стоилов

Красен Петков Ангелов

Росен Йосифов Атанасов

Богдан Мирославов Кирилов

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател: Румен Людмилов Стоянов – ГЕРБ

Секретар: Антони Стефанов Пашов

Членове: Димитър Лозков Ничев

Добри Василев Беливанов

Танер Мюмюн Емин

Шабан Рафет Шабан

Виктор Георгиев Годжов

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател: Марио Георгиев Янакиев – ГЕРБ

Секретар: Николай Иванов Николов

Членове: Митко Петров Петров

Атанас Емилов Асенов

Мюмюн Сали Мюмюн

Маргарита Цветанова Маркова

Георги Костадинов Пеев

7. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове:

Председател: Деян Янков Янев – ДБ

Секретар: Тодор Петров Кръшков

Членове: Атанас Емилов Асенов

Иван Матеев Иванов

Виктор Георгиев Годжов

Росен Йосифов Атанасов

Йозджан Расим Мехмед

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател: Красен Петков Ангелов – ДБ

Секретар: Димитър Георгиев Траянов

Членове: Здравко Валентинов Запрянов

Тодор Савов Савов

Мирослав Радичев Войников

Гюнер Гюнай Зейнал

Даниел Насков Йорданов

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател: Въчка Петкова Иванова – ГЕРБ

Секретар: Камен Георгиев Тодоров

Членове: Делян Димчев Делчев

Иван Матеев Иванов

Сунай Мустафов Алиев

Гюнер Гюнай Зейнал

Митко Петров Петров

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател: Тодор Петров Кръшков – ГЕРБ

Секретар: Стоил Атанасов Стоилов

Членове: Мирослав Радичев Войников

Даниел Насков Йорданов

Йозджан Расим Мехмед

Тянка Тодева Дякова

Здравко Валентинов Запрянов