Общият устройствен план на Хасково отиде в трета глуха

Процедурата по възлагането на обществената поръчка за изработването на Общ устройствен план на община Хасково е временно спряна. В края на миналата седмица е получено уведомление за образувано производство пред Комисията за защита на конкуренцията, образувана по жалба срещу решение на кмета на община Хасково относно процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществената поръчка.

Със своя заповед кметът Добри Беливанов спира процедурата.

Иначе поръчката е за 450 000 лв. без ДДС. Първата обществена поръчка за Общия устройствен план беше прекратена със заповед на кмета Добри Беливанов. Мотивите бяха, че след откриването на поръчката са установени нарушения, които не могат да бъдат отстранени.

След това градоначалника покани в процедурата да участва отстранена фирма.