Окръжен съд Хасково се увеличи с един съдия

От днес Окръжен съд Хасково е с един съдия повече. Това е, защото днес в длъжност е встъпила на работа там Даниела Николова, съобщават от съда.  Това е станало в присъствието на всички съдии и съдебни служители.

Даниела Николова бе повишена с решение на Съдийската колегия на ВСС, след проведен национален конкурс, на който бе класирана на първо място измежду всички 158 кандидати от цялата страна, допълват от съда.
Съдия Николова е завършила висше образование по специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 1998 г. Има над 24 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. През 1999 г. е встъпила в длъжност „младши съдия“ в Окръжен съд – Хасково, а през 2004 г. встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково. От 2009 година е заместник председател на Районен съд – Хасково.