Откриха процедура за шеф на КПКОНПИ

Народното събрание откри процедурата за избор на нов председател на Антикорупционната комисия ( КПКОНПИ ), като подкрепи проекта на решение за приемане на правилата за условията и реда за предлагане на кандидати.

В следващите 14 дни народните представители могат да внасят кандидатури за този пост.

Предлаганите кандидати трябва да са с юридическо образование и с най-малко 10 години юридически стаж. След срока за внасяне на кандидатурите в срок от 7 дни номинираните представят писмени концепции за работата си като ръководители на Антикорупционната комисия и декларации за имуществено състояние и конфликт на интереси, като ще бъдат проверявани и за принадлежност към бившата ДС.

Правилата предвиждат допуснатите кандидати да бъдат изслушани в Комисията за  борбата с корупцията и парламентарната етика, а реалният избор ще е в пленарната зала.

За избран ще се смята този, който е получил подкрепата на повече от половината от присъстващите в пленарната зала народни представители, припомни председателят на ресорната комисия Борис Ячев от “Обединени патриоти“.

„Ако няколко кандидати са получили повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители, избран е кандидатът получил най-много гласове „за“. Когато никой от кандидатите не получи необходимите гласове се провежда повторно гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“. Ако и при повторното гласуване никой от кандидатите не получи необходимите гласове, НС приема ново решение за откриване на нова процедура за избор“, каза той.

Процедурата  за избор за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се задейства три месеца след като Народното събрание гласува подадената от Пламен Георгиев оставка заради скандала с недекларираната му тераса.

Източник: БНР