Отровни пестициди тръгнаха от Стойково за унищожение във Франция

Последните 20 тона негодни пестициди, складирани в с. Стойково, днес бяха натоварени за Франция.

На територията на община Хасково в склада за негодни пестициди в село Стойково са съхранявани 157 000 кг негодни пестициди от 9 хасковски села. Отровите тук са от времето на бившето ТКЗС.

Във Франция ще бъдат обезвредени и унищожени.

снимка: община Хасково