Пламен Георгиев: Районен съд Хасково е един от най-натоварените в страната

Има районни съдии в Хасково, които са гледали по 800 дела през изминалата година. Друга част от тях са разгледали минимум по 600 казуса, което прави Районен съд Хасково като един от най-натоварените в страната. Това обяви днес председателят на съдилището Пламен Георгиев, когато се проведе годишният отчет за работата на правораздавателите за 2019 г.

Зам.-председателят на Гражданската колегия Нели Иванова отчете, че броят на заповедните производства и делата по Кодекса на труда са скочили драстично. Даниела Николова, зам.-председател на Наказателната колегия съобщи, че наказателните процеси са намалели. Осъдителните присъди са 294, а в сила са влезли 331.

Пламен Георгиев информира, че общите вземания са около 30 млн.лв. В това число влизат държавните, търговските и частните.

Пред журналисти от Районен съд Хасково изтъкнаха, че през 2019 г е имало проблем с кадровата обезпеченост. Един съдия е напуснал системата, а друг е бил командирован в Административен съд Хасково.

Снимка: Taran.news