Погасяват просрочените задължения на „Александровска“

Министерският съвет одобри проект на допълнително споразумение за изменение на договор между Министерството на здравеопазването и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, сключен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 521 от 22.07.2022 г., съобщиха от пресслужбата на МС.

Университетска многопрофилна болница за активно лечение – „Александровска“ ЕАД – София е лечебно заведение със 100 % държавно участие в капитала, е предмет на дейност осъществяване на болнична помощ, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването.

С решението ще бъде финализиран проектът за осигуряване на средства за погасяване на просрочени задължения на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София, което ще осигури ликвидни средства за осъществяване на оперативната му дейност, и ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период./Дарик нюз/