Подписаха 4 договора за озеленяване в Димитровград

Домоуправителите на 4 граждански сдружения подписаха днес договори с кмета на община Димитровград – Иво Димов. Става въпрос за одобрените проекти по общинския конкурс „Озеленяване и благоустрояване на междублокови пространства и градинки” под мотото „За приветлива градска среда“.

25 000лв. са средствата отделяни от общината всяка година за финансиране на проекти на граждани, които искат да направят зоните около жилищата, където живеят едно по-красиво и привлекателно място за отмора. Екологичната инициатива се провежда за 9 поредна година.

До сега с финансовата подкрепа на общината са осъществени близо 100 проекта с озеленяване и облагородяване на средата между блоковете. Искам да ви поздравя за инициативността и най-вече гражданската ви активност в това, в това, че не сте безразлични към градската среда“, се обърна кмета към домоуправителите Красимир Грозев, Атанаска Латева, Иван Воденичаров и Димитър Стоянов при подписването на договорите. Проектните предложения включват поставянето на нови детски съоръжения, паркова мебел, беседка, озеленяване.

Снимка: община Димитровград